Welke regels gelden er omtrent het vaccineren van kinderen?

Afgelopen weken was het wel of niet vaccineren van kinderen weer in het nieuws. Het ging over de risico’s die ontstaan wanneer steeds meer ouders besluiten hun kind niet in te enten.

Voor kinderopvangorganisaties kan dit een actueel vraagstuk zijn. Wettelijk kan op grond van de huidige wetgeving vaccineren niet worden verplicht. Het wel of niet inenten van kinderen is een keuze van de ouders. Omdat het niet verplicht is, mogen ondernemers kinderen om die reden ook niet weigeren op de opvang.

Het standpunt van BOinK over vaccinatie luidt:
Verschillende partijen hebben zich recent en in het verleden uitgesproken over het vaccineren van kinderen en het wel of niet weigeren.
“Of kinderopvangorganisaties niet-ingeënte kinderen mogen weigeren, is een punt van discussie waar de politiek uitspraak over moet doen. Maar ouders en dagverblijven moeten in ieder geval open zijn over de risico’s die kinderen mogelijk lopen. Als ouders hun kind niet laten inenten, moeten ze dat laten weten aan het kinderdagverblijf. En vervolgens zullen de andere ouders hiervan op de hoogte moeten worden gesteld. Zo kunnen zij een eerlijke afweging maken of ze hun kind daaraan willen blootstellen of niet”. (nov. 2016)

Het standpunt van Brancheorganisatie Kinderopvang luidt:
“Het is niet wettelijk verplicht om je kind in te enten. Daarom kan een kinderopvangorganisatie inentingen ook niet verplicht stellen en een kindje dat niet is ingeënt ook niet weigeren. Het enige dat de kinderopvangorganisatie kan doen is transparant zijn naar andere ouders en bij het uitbreken van kinderziektes goede protocollen afspreken om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen en dit helder te communiceren. Het is niet aan de sector om ouders met niet-ingeënte kinderen  te weigeren, maar dit is aan de wetgever”.  (maart 2014)

Als ondernemer kunt u bijv. in het inschrijfformulier opnemen of een kind is/wordt gevaccineerd. Is dit niet het geval, dan kunt u de ouder informeren, dat u de andere ouders zult informeren dat een van de kinderen op de groep niet is gevaccineerd.
Neem in uw protocol en/of RIE op welke stappen er genomen moeten worden wanneer er een besmettelijke ziekte uitbreekt.

  • 1 november 2016
  • Nieuws