Weer nieuwe Modelrapporten Kinderopvang

Er zijn nu nieuwe modelrapporten, zo meldt het ministerie van Sociale Zaken.

De modelrapporten worden één of twee keer per jaar aangepast op basis van wetgeving die wijzigt.

Er zijn verschillende versies beschikbaar, voor gastouders, gastouderbureaus, bso’s én een versie voor zowel dagopvang en peuteropvang. Dat er één modelrapport is voor peuteropvang en dagopvang is nieuw.

De rapporten bevatten de thema’s en regels waar de toezichthouder op let als die (on)aangekondigd een locatie bezoekt. Dit wordt onderdeel uitgelegd. Onderwerpen zijn: Registratie en administratie, het Pedagogische klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid, Accommodatie en Ouderrecht.  

Bekijk de modelrapporten: