Waarom krijgt mijn kind geen limonade meer op de opvang?

Een ouder stelde het Klachtenloket Kinderopvang de vraag waarom het kinderdagverblijf de limonade had geschrapt en de kinderen alleen nog water te drinken gaf. Ze betaalde toch genoeg.

Iedere ouder heeft zijn/haar eigen normen als het gaat over de voeding van zijn/haar kind. Kinderdagverblijven hebben met al die verschillende normen te maken en hebben daarom in de meeste gevallen een voedingsbeleid. Daarin staat welke producten zij wel en welke zij niet geven en welke regels zij daarbij hanteren (bijvoorbeeld: eerst hartig, dan zoet beleg, een maximum aantal boterhammen, wat te doen met eetproblemen, etc.). Ook staat hierin hoe een organisatie omgaat met bijzondere situaties, zoals traktaties. Uiteraard houdt het kinderdagverblijf, los van het voedingsbeleid, rekening met eventuele allergieën van kinderen.

In de meeste gevallen is het voedingsbeleid gebaseerd op adviezen van het Voedingscentrum. Omdat het voedingsbeleid onderdeel uitmaakt van het pedagogisch beleid, is de organisatie verplicht hierover advies te vragen aan de Oudercommissie.

Wanneer u als ouder een contract aangaat met een kinderopvangorganisatie, gaat u impliciet akkoord met het voedingsbeleid dat zij voeren. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van het beleid, dan kunt u met de oudercommissie of met de leiding van de organisatie in gesprek gaan.

  • 1 februari 2016
  • Nieuws