Vraagouder zegt contract met gastouderbureau op, omdat ze geen vertrouwen meer heeft in de ondernemer

  • Home >>
  • Nieuws >>

De ouder heeft de overeenkomst met het gastouderbureau opgezegd omdat zij ernstig twijfelt aan de geestelijke gezondheid van de ondernemer. De ouder wil wel verder met dezelfde gastouder, maar heeft geen vertrouwen meer in het gastouderbureau. De ondernemer eist dan ook een boete van 1000 euro.

De ouder beweert echter de algemene voorwaarden nooit van de ondernemer gekregen te hebben. Omdat de ondernemer niet aantoont dat dit wel gebeurd is, zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing en hoeft de ouder de boete niet te betalen.

De commissie geeft daarnaast aan dat zij in dit geval de boete niet zou toewijzen omdat de opzegging het gevolg is van een vreemde mail die de ondernemer aan alle ouders heeft gestuurd. De consument vond de inhoud van deze mail aanstootgevend. De mail bevatte bijzondere en uitzonderlijk persoonlijke informatie en ongefundeerde medische stellingen. Met het versturen van deze mail nam de ondernemer het risico dat ouders het vertrouwen zouden verliezen in de dienstverlening van het gastouderbureau. De commissie beslist daarom dat de ouder de boete niet hoeft te betalen, en dat de ondernemer het klachtengeld van 25 euro aan de ouder moet vergoeden.

Lees de hele uitspraak.

 

  • 1 oktober 2017
  • Nieuws