Verbinden en samenwerken thema van Week tegen Kindermishandeling

De week van 20 tot en met 26 november is de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling. In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Om dit te verminderen organiseren het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en Movisie de Week tegen Kindermishandeling.

Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘Verbind voor het kind’, waarbij de nadruk op professionals ligt. Omdat professionals samen de sterkste aanpak tegen kindermishandeling realiseren. Iedere professional is een onmisbare schakel en kan bijdragen aan een veiligere situatie zodat minder kinderen op hoeven te groeien in onveilige gezinssituaties.

Melden
Professionals die vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling, kunnen de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gebruiken.
Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de meldcode. Professionals moeten dan alle (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis.

Veilig Thuis krijgt dan een radarfunctie. Als iedereen signalen en vermoedens meldt, komen deze op de ’radar’. Zo worden onveilige opgroeisituaties naar verwachting eerder gesignaleerd en krijgen deze gezinnen sneller passende hulp.

Bij de aanscherping van de meldcode hoort ook een afwegingskader. Dit helpt professionals om de afweging  te maken of een situatie (vermoedelijk) zo ernstig is dat melden bij Veilig Thuis nodig is. Partijen in de sector kinderopvang, waaronder BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, zullen het eerste half jaar van 2018 aan de slag gaan met het opstellen van het afwegingskader voor de kinderopvang. De tweede helft van 2018 kunnen professionals in de kinderopvang dan in de praktijk ervaring doen met het afwegingskader.  Lees meer over de aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Week tegen Kindermishandeling
Elk jaar is er tijdens de Week tegen de Kindermishandeling veel aandacht voor het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld. De Week dient als katalysator voor professionals om verbindingen te leggen en geïnspireerd te raken door voorbeelden van samenwerking. Kindermishandeling is een complex probleem en kun je als professional niet alleen oplossen. Daarom is het thema dit jaar ‘Verbind voor het kind’.
In de Week tegen Kindermishandeling organiseren organisaties door het hele land allerlei activiteiten. Kijk voor een overzicht op de website van Weektegenkindermishandeling.

  • 1 november 2017
  • Nieuws