Vandaag 3 maal online!

Wegwijs en goed geholpen ‘in de wereld van’ klachten en geschillen. 

Vandaag online: onze nieuwe website! 
Die hebben we maar om één reden helemaal vernieuwd. U beter te helpen als u een klacht heeft over een geleverd product of een dienst en u dan snel en laagdrempelig optimaal te informeren en te helpen om te komen tot een goede oplossing. Vier stappen waarbij wij u eerst bij Stap 1 helpen om op de juiste wijze een klacht neer te leggen waar die primair thuishoort, bij de aanbieder! De Stappen 2, 3 en 4 helpen u – vanaf het punt waar u makkelijk online de klacht bij ons indient – te komen tot dé oplossing. 

Vandaag online: ons nieuwe zaaksysteem!
Ook dat hebben we maar om één reden helemaal ‘aan de tijd van vandaag’ gemaakt. Uw zaak – vanaf het moment dat u besluit om bij ons een klacht of een geschil in te dienen – nog beter te behartigen. Op dat moment staat úw vraag helemaal centraal. Het vragenformulier kenmerkt zich door eenvoud en creëert dé basis waarop wij u persoonlijk, inhoudelijk en online optimaal faciliteren in het zorgvuldige traject dat er dan volgt. Bij het invullen van dit vragenformulier vragen wij vanaf nu zelfs direct naar uw bevindingen. U mening telt en is voor ons de inspiratie om het elke dag beter te doen.

Vandaag online: ons vernieuwde uitsprakenregister!
We vallen wellicht in herhaling. Uw vraag aan ons dat u zich snel en goed kunt informeren omtrent uitspraken die de Commissie eerder deed over het onderwerp van uw klacht staat centraal in ons vernieuwde uitsprakenregister. Eenvoudig benaderbaar met heldere zoekfunctie. Vanuit de inhoud is er wel nog ‘werk aan de winkel’ voor ons. De komende maanden zijn we dan ook druk bezig om onze uitspraken beter te structureren en er waardevolle data aan toe te voegen. En dit alles om het gewoon begrijpelijker te maken. U en wij vinden transparantie belangrijk. Daarom kan iedereen uitspraken die niet in ons uitsprakenregister staan bij ons opvragen. U belt ons of vult het contactformulier in. Wij sturen met veel plezier de uitspraak toe. 

BELANGRIJK: vandaag… en alle dagen hierna!
Uw feedback en kritische blik op dit alles. We zijn er zeker van dat er ook nu zaken zijn die BETER MOETEN of KUNNEN. Laat ons dat weten op de manier die u het best past. Telefonisch op 070-3105310 of online via het Meldpunt Kwaliteit. 

…morgen online?