Vanaf 1 april strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie

Vanaf 1 april 2017 gelden er strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie waaraan de kinderopvang moet voldoen.

Dit geldt voor bestaande bouw, op grond van het Bouwbesluit 2012. Nieuwbouwlocaties moeten al sinds 2012 aan deze eisen voldoen. Kinderopvangorganisaties die in een bestaand gebouw gehuisvest zijn, hebben vijf jaar de tijd gekregen om aan de ventilatie-eisen te voldoen.

Vanuit het Bouwbesluit wordt geëist dat er een goed systeem is voor toe- en afvoer van de lucht in de verblijfruimtes, om zo te voldoen aan de veranderde CO2-waarden voor binnenruimtes. Het Bouwbesluit 2012 vereist een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde. Dit heeft vooral consequenties voor slaapruimtes. Voorheen werd de CO2-waarde gebaseerd op het aantal vierkante meter, in de nieuwe eisen is dit gebaseerd op het aantal personen in een ruimte.

Voor meer informatie over het verbeteren van de ventilatie, bekijk de Veilig- en frisbrochure van BOinK. Deze brochure is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).