Prijzen opvang gestegen, oudercommissies meestal geraadpleegd

BOinK, de belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen, heeft in 2017 een enquête gehouden onder ouders om de ontwikkelingen in de uurprijs van kinderopvang en de kosten van ouders in kaart te brengen.

Uit de peiling blijkt dat in 2017 de prijs voor dagopvang gemiddeld met 3,17% is gestegen tot € 7,16. De prijs voor BSO is gemiddeld met 2,43% gestegen en bedraagt daarmee € 7,18. De ouders waarderen de prijs van de opvang met een 6 (5,6 in 2016).

Onder de ondervraagde ouders waren ook ouders die in een oudercommissie zitten (53%). 72% van deze ouders geeft aan dat de ondernemer de oudercommissie om een advies over de prijs heeft gevraagd. Bij 23% van de ouders die in een oudercommissie zitten, heeft het gegeven (negatieve) advies geen effect op de uurprijs gehad.

Bij 11% van de ouders had het advies van de oudercommissie wel effect.

Bekijk de resultaten op de site van BOinK.

Rol oudercommissie

Een oudercommissie kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de kinderopvangorganisatie over verschillende besluiten, waaronder prijswijzigingen van de kinderopvang. ·