Posters en flyers Klachtenloket Kinderopvang aanvragen

In oktober 2016 heeft het Klachtenloket Kinderopvang een poster en flyers verstuurd naar alle kinderopvang- en peuterspeelzaallocaties en gastouderbureaus die geregistreerd zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Met de poster en flyers kunnen ondernemers ouders attenderen op het bestaan van het Klachtenloket Kinderopvang.

In de tussentijd hebben veel nieuwe kinderopvanglocaties zich bij ons geregistreerd. Wilt u voor uw locatie posters en flyers ontvangen, of wilt u extra posters en flyers ontvangen? Stuur een mail naar info@klachtenloket-kinderopvang.nl of bel naar 0900-1877.

Op uw website kunt u ook een banner van het Klachtenloket Kinderopvang plaatsen. Op de downloads-pagina op onze website zijn een aantal verschillende formaten van deze banner te vinden. Op deze pagina staan ook voorbeeldteksten over de externe klachtmogelijkheden die u kunt overnemen op uw website.

Het Klachtenloket Kinderopvang is ook op Twitter en op Linked-In te vinden. Volgt u ons ook?