Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2023

Een aanzienlijk gedeelte van de nieuwe IKK- regelingen zijn op 1 januari 2018 al ingegaan. Maar er komen nog meer wijzigingen aan.

Kinderopvangorganisatie treffen hier de enige voorbereidingen al voor binnen de organisatie. Sommige voorbereidingen zijn al zichtbaar.

Wat verandert er nu precies?
Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft de wijzigingen in een overzicht op een rijtje gezet. Het overzicht(pdf) biedt ook een beknopte opsomming van actie waar een kinderopvangorganisatie, medewerkers en ouders mee te maken krijgen.