Oudercommissie ook verplicht voor peuterspeelzalen

Vanaf 1 januari 2017 hebben ouders, op grond van de Wet Kinderopvang, ook medezeggenschap binnen de peuterspeelzalen. Dit betekent dat een peuterspeelzaal ook een oudercommissie moet hebben en dat ouders van kinderen op een peuterspeelzaal dus via de oudercommissie inspraak krijgen over diverse zaken, zoals over het pedagogisch beleid, prijs, openingstijden en voeding.

Een houder van een peuterspeelzaal is verantwoordelijk voor het instellen van de oudercommissie en moet een oudercommissiereglement opstellen. De oudercommissie stelt zelf een huishoudelijk reglement op en neemt daarin o.a. de werkwijze van de commissie op.

Voor meer informatie en een modelreglement verwijzen wij u graag naar de website van BOinK: https://www.boink.info/themapagina/oudercommissie.

Mag een houder 1 oudercommissie hebben op een locatie waar meerdere opvangsoorten worden aangeboden?
Ja, als de verschillende opvangsoorten (bijv.: dagopvang, bso en/of peuterspeelzaal) op exact hetzelfde adres geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), dan volstaat 1 oudercommissie op die locatie. Het is dan wel aan te raden om alle opvangvormen vertegenwoordigd te laten zijn in de oudercommissie.

  • 1 januari 2017
  • Nieuws