Ouder gaat niet akkoord met een tariefswijziging. Mag de houder de overeenkomst eenzijdig opzeggen?

  • Home >>
  • Nieuws >>

Onlangs heeft de Geschillencommissie een klacht behandeld over een tariefswijziging. De ouder was het met deze wijziging niet eens, en wilde hier niet mee akkoord gaan. De ondernemer heeft daarop de overeenkomst opgezegd met een opzegtermijn van een maand.

De commissie oordeelde in deze zaak dat op grond van de overeenkomst en de algemene voorwaarden beide partijen de overeenkomst kunnen opzeggen. Daarbij moeten zij rekening houden met de opzegtermijn. Uit de geldende overeenkomst blijkt dat de houder niet gebonden is aan bepaalde opzeggronden, waardoor de houder de overeenkomst eenzijdig kan opzeggen, als de ouder niet akkoord gaat met  een wijziging van het contract.
De commissie vindt het wel redelijk dat de houder voor de opzegging een redelijke termijn in acht neemt. In dit geval vindt de commissie  een opzegtermijn van twee maanden  redelijk. Dit staat ook in de voorwaarden van de overeenkomst.

Uit deze uitspraak blijkt dus dat de houder op basis van het contract en/of de algemene voorwaarden een overeenkomst  kan opzeggen als  de ouder niet akkoord  gaat met bijvoorbeeld een wijziging van het tarief, pakket, opvangdagen etc. Of eenzijdige opzegging van de houder mogelijk is, hangt dus af van wat er  in de overeenkomst of algemene voorwaarden is bepaald. Check dus altijd wat er in de voorwaarden staat over wijzigingen in de overeenkomst, liefst al bij ondertekening.

Branchevoorwaarden
Is de houder bij de Brancheorganisatie Kinderopvang aangesloten, dan staat in de branchevoorwaarden dat de houder alleen mag opzeggen op grond van zwaarwegende redenen (art. 10 lid 3), zoals  bedrijfseconomische omstandigheden, verzuim betalingsverplichting, of dat een kind door ziekte extra verzorging nodig heeft.
Niet-leden kunnen eigen algemene voorwaarden hanteren. Bij deze klacht was dit het geval, de houder mocht de overeenkomst eenzijdig opzeggen. Er waren geen specifieke opzeggronden van toepassing.

  • 1 februari 2017
  • Nieuws