Ondernemer hoeft niet afgenomen vakantie-uren niet terug te betalen

Recent heeft de Geschillencommissie Kinderopvang een uitspraak gedaan over niet afgenomen vakantie-uren. Nadat een ouder onverwacht ontslagen is, heeft de ouder de opvang opgezegd. De ouder vraagt aan de ondernemer of deze de niet genoten vakantiedagen terug wil betalen.

De ouder claimt dat hij de vakantiedagen voor het gehele jaar vooruit heeft betaald, maar hiervan slechts gedeeltelijk gebruik heeft kunnen maken, omdat de zomervakantie nog moet beginnen. En daarin zou de ouder het merendeel van de dagen afnemen. Als de ondernemer duidelijk was geweest, dat niet opgenomen vakantiedagen vervallen, had de gehele discussie voorkomen kunnen worden.

In de overeenkomst staat dat niet afgenomen uren niet worden verrekend. De ondernemer stelt dat de vakantiedagen deel uit maken van een pakket met 36 vakantiedagen per jaar (voor twee kinderen). De kosten voor dit pakket zijn verdeeld over twaalf maandelijkse termijnen. Op basis van de overeenkomst is er geen aanleiding om de niet gebruikte vakantiedagen terug te betalen.

De commissie neemt als uitgangspunt voor de beoordeling van de klacht het contract dat de consument met de ondernemer heeft gesloten. In de overeenkomst is duidelijk opgenomen dat de consument een pakket koopt, namelijk opvangdagen en een vakantiepakket. Als de ouder de opvang opzegt, is er geen recht op terugbetaling voor uren die dan nog niet benut zijn. Als de consument geen gebruik maakt van dagen uit het pakket is dat voor eigen rekening en risico. De klacht is ongegrond.

Lees de hele uitspraak