Nieuwe rekentool BKR

Het ministerie paste recent de rekentool aan die kinderopvangondernemers inzicht geeft in gevolgen van de nieuwe rekenregels voor de beroepskracht-kindratio (BKR).

Per 1 januari 2019 veranderen de rekenregels van de BKR. Dan verandert het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep in de babyopvang en voor kinderen van 7 jaar en ouder. Doel van de aanpassing is om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingsfasen van kinderen.

Gebruik de Rekentool Beroepskracht-kindratio (BKR) in de kinderopvang.