Nieuwe BKR zorgt voor veel denkwerk

Bijna alle kinderopvanglocaties denken na over eventuele aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe beroepskracht-kind ratio voor baby’s. Moeten ze meer pedagogisch medewerkers aannemen of juist minder baby’s toelaten?

Of van horizontale groepen verticale groepen maken? Of een andere doorstroming realiseren binnen de groep? Het zijn allemaal opties die de  kinderopvanglocaties overwegen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van SEO Economisch Onderzoek naar de effecten van de nieuwe BKR (beroepskracht-kindratio) voor baby’s. Zij hebben een  enquête gehouden onder 285 kinderopvanglocaties met uitsluitend dagopvang.

Kostenstijging
Uit onderzoek blijkt dat de dagopvang met gemiddeld een kostenstijging van 4,6 procent te maken krijgt vanwege de nieuwe BKR. Volgens staatssecretaris Tamara van Ark is er geen reden om de maatregelen uit te stellen omdat dit percentage binnen de beraamde kostenstijging van 4,9 procent valt. Maar de onderlinge verschillen zijn groot en voor kleine organisaties is de verwachte kostenstijging veel hoger. Voor 25 procent van de organisaties komt dit zelfs neer op ruim 10 procent verhoging.

Meer pedagogisch medewerkers
Zoals in de inleiding al is te lezen, is bijna iedere organisatie wel bezig met de vraag of en zo ja, welke aanpassingen er moeten plaatsvinden voor dat de nieuwe BKR in gaat op 01 januari 2019. De meeste organisaties willen meer pedagogisch medewerkers aannemen. Ook zijn er organisaties die overwegen om de  gemiddelde groepsgrootte te verkleinen bij de 0-1 jarigen, maar dat is vaak voor de kleinere organisaties niet mogelijk. Kostenverlagende maatregelen die in het onderzoek worden genoemd, zijn het maken van een andere groepsindeling, verticale groepen of de gemiddelde doorstroomleeftijd van kinderen naar andere groepen aanpassen.

Kleine kinderopvang
Aangezien kleine locaties te maken krijgen met de grootste de kosteneffecten, is specifiek gekeken naar welke maatregelen zij overwegen. Uit het onderzoek van SEO blijkt dat zij minder vaak kostenbesparende maatregelen nemen, vermoedelijk omdat ze minder de mogelijkheden hebben om groepen te wijzigen. De kleine re locaties overwegen even vaak om minder baby’s aan te nemen als middelgrote en grote locaties.

Belemmerende regelgeving
Voor deze  mogelijke maatregelen zijn er echter ook genoeg belemmeringen die het moeilijk maken  om ze in de praktijk toe te passen.  Een belangrijke  belemmering is dat kinderopvangorganisaties volgens de IKK maatregelen  moeten voldoen aan het vaste gezichten criterium. Dit maakt het moeilijker  om kinderen  te schuiven tussen groepen om de kosten te beperken. Ook is het lastig om geschikte pedagogisch medewerkers aan te trekken. De wensen en voorkeuren van ouders en de pedagogische overwegingen vormen ook  een veel genoemde belemmering voor het anders indelen van groepen.