Naamswijziging Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderen.

Per 1 januari 2018 is de naam van deze geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang.
Voor zover in uw interne of externe communicatie verwezen wordt naar de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen zal deze naam per 1 januari 2018 aangepast moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw interne klachtenprotocol, voorwaarden enzovoorts.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact op met het registratiebureau Kinderopvang, via telefoonnummer 070-3105371 of stuur een bericht naar registrant@degeschillencommissie.nl.

  • 1 oktober 2017
  • Nieuws