Modder op de BSO

Een ouder belde het klachtenloket over kinderen op de BSO die gedurende de opvang veel voetballen op het veldje naast de opvanglocatie en dat ze daar zo vies van worden.

Dit veldje is van de gemeente, wordt slecht onderhouden en heeft nauwelijks gras.

De kinderen voetballen er graag, maar wanneer moeder de kinderen ophaalt, zitten ze van onder tot boven vol met modder. Elke keer moet ze de kinderen uit de kleren pellen en laten douchen en extra was is het gevolg. Wat kan een ouder, die hiervan niet gediend is, doen?

Moeder is in gesprek gegaan met de leidster die antwoordde dat een beetje modder erbij hoort. Ook vond de leidster dat het allemaal wel meeviel en dat ze zo lekker spelen. Bovendien is niet te voorkomen dat het kind onder de modder zit, en dus zou het alternatief zijn het voetballen geheel te verbieden, wat niet leuk is voor het kind.

Moeder voelt zich niet gehoord in dit gesprek waarbij haar opmerkingen en wensen terzijde werden geschoven. Wat kan zij doen?

In een dergelijke situatie raden wij de ouder aan in gesprek te gaan met de leidinggevende en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Ze zouden bijvoorbeeld een brief naar de gemeente kunnen sturen met het verzoek het grasveld beter te onderhouden.

Een tweede mogelijkheid is om contact op te nemen met de oudercommissie om te onderzoeken of er meer ouders zijn met dezelfde problemen. Vervolgens kan de oudercommissie het bespreken in hun overleg met de directie.

Een derde mogelijkheid is het indienen van een schriftelijke klacht bij de directie van de organisatie. Dan zal de situatie worden onderzocht en moet er binnen 6 weken een formele schriftelijke reactie komen.