Mijn kind wordt gebeten op de kinderopvang, wat kan ik doen?

Het kan gebeuren dat uw kind op de opvang wordt gebeten. Jonge kinderen bijten wel eens in een bepaalde fase in hun ontwikkeling. Het gaat meestal vanzelf over, maar het is vervelend als dit bij uw kind gebeurt.

Als uw kind wordt gebeten, meld dat dan aan een van de medewerkers; vraag wat zij er concreet aan doen. Zij kunnen bijvoorbeeld met de ouders van het bijtende kind bespreken wat zij er aan kunnen doen. Ook kunnen ze afspraken maken over het toezicht op de groep.

Als dit niet voldoende is, bespreek het dan met de leidinggevende. Er kunnen dan eventueel extra maatregelen worden genomen, zoals inzet van een pedagoog die met hen kijkt waar het gedrag vandaan komt en hoe het voorkomen kan worden. Soms wordt ook tijdelijk extra personeel ingezet, bijvoorbeeld een stagiaire of extra pedagogisch medewerker. Als die dit niet oppakt of het bijten houdt niet op, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de organisatie.

In alle gevallen is het goed de medewerkers of leidinggevende te vragen naar concrete maatregelen en te vragen of ze u op de hoogte willen houden van de effecten van die maatregelen.

  • 1 januari 2016
  • Nieuws