Melding bij Veilig Thuis is niet gerechtvaardigd, ondernemer moet schriftelijk rectificeren

  • Home >>
  • Nieuws >>

Recent heeft de Geschillencommissie Kinderopvang een uitspraak gedaan over een melding bij Veilig Thuis door een kinderopvangorganisatie. Volgens de ouder is er onterecht melding gedaan en heeft de ondernemer niet gehandeld volgens de Meldcode Kindermishandeling.

De ouder had de opvang van haar dochter al opgezegd en haar dochter ging al enkele dagen naar een andere kinderopvang. Pas daarna deed de ondernemer anoniem melding bij Veilig Thuis vanwege een van een vermoeden van kindermishandeling in de vorm van pedagogische verwaarlozing.

Volgens de ondernemer had die voldoende reden om een melding te doen. Zij heeft van te voren overlegd met Veilig Thuis en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waarbij de ondernemer het advies kreeg de melding te doen. Volgens de ondernemer zijn alle incidenten en voorvallen in het dossier genoteerd, waarmee zij de signalen in kaart heeft gebracht. Uit het dossier blijkt ook dat de ouder veelvuldig is aangesproken op het te laat brengen van haar dochter.

Volgens de commissie getuigt een melding zonder voldoende basis niet van een professionele aanpak. Er was immers geen dossier waaruit een gerechtvaardigd vermoeden bleek. Ook het feit dat de ondernemer zijn zorgen over het kind en het doen van de melding niet vooraf met de ouder heeft besproken, getuigt hier niet van. Een professionele organisatie mag een zo’n vermoeden niet anoniem melden. Ook volgde de ondernemer niet de officiële route voor een melding kindermishandeling.

De commissie vindt de klacht van de ouder gegrond, de melding was niet terecht. De ondernemer moet een schriftelijke verklaring geven aan de ouder, met daarin haar excuses voor de aanpak. Ook moet de verklaring een tekst bevatten dat de Geschillencommissie Kinderopvang een uitspraak heeft gedaan waarbij is gebleken dat de ouder op onbehoorlijke wijze in haar privacy is aangetast. Voorts moet erin staan dat er onvoldoende feiten en omstandigheden zijn aangevoerd om de gedane melding van kindermishandeling te rechtvaardigen. Waar mogelijk dient tot verwijdering van de geschiedenis te worden overgegaan. De verklaring moet ook excuses van de ondernemer bevatten.
Met deze verklaring kan de consument zelf instanties benaderen om de melding te rectificeren.

Bekijk de hele uitspraak.