Meer tijd om te voldoen aan eisen Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

Kinderopvangorganisaties krijgen iets meer tijd om aan een aantal nieuwe eisen te voldoen vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Deze wet gaat op 1 januari 2018 in, maar organisaties krijgen meer tijd om aan sommige nieuwe eisen te voldoen.

Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week besloten. Kinderopvangcentra moeten ’voldoende tijd krijgen om alle kwaliteitsverhogende maatregelen in te voeren en hun bedrijfsvoering daarop aan te passen’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Pas vanaf 1 januari 2019 moet er één leidster per drie baby’s zijn. Op dit moment geldt nog een beroepskracht-kindratio van 1 op 4 baby’s.

De versoepeling van de beroepskrachtkindratio bij de buitenschoolse opvang (bso) van 1 op 10 naar 1 op 12 wordt ook uitgesteld naar 1 januari 2019.

Een andere wijziging is dat de maximum uurprijs voor de bso in twee stappen zal worden verlaagd: een eerste stap per 1 januari 2018 en een tweede stap per 1 januari 2019. Hierdoor krijgen ondernemers meer tijd en ruimte voor een geleidelijke verwerking van de aanpassingen in de samenstelling van hun groepen en daarmee samenhangende personeels- en bedrijfsbeleid.

Andere maatregelen, zoals dat alle kinderen een mentor krijgen en er twee in plaats van drie vaste gezichten voor de baby-groep gaan gelden, worden wel per 1 januari 2018 van kracht.

Update 12 juli 2017:
Omdat er nog onduidelijkheden bestaan over de regelgeving waaraan gezamenlijke buitenspeelruimtes moeten voldoen, worden deze eisen opgeschoven naar januari 2019. Dit maakte minister Asscher bekend.

In een brief van 16 juni shreef Asscher hoe hij de eisen aan de buitenspeelruimte wil verduidelijken. ‘Uitgangpunt is dat de buitenspeelruimte gedurende de gehele opvang beschikbaar en exclusief toegankelijk is voor de in het kindercentrum aanwezige kinderen. Om samenwerking met andere instanties mogelijk te maken, kan een houder afspraken maken over gedeeld gebruik van een buitenspeelruimte. Voorwaarde voor het delen van de buitenspeelruimte is dat de gemaakte afspraken over het delen van de buitenspeelruimte worden vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Hierbij moet er altijd sprake zijn van verantwoorde kinderopvang.’  Sectorpartijen vonden deze verduidelijking niet helder genoeg. Er is nu meer tijd om de regels aan de buitenspeelruimte te verhelderen.

Meer informatie
Lees meer over dit onderwerp in de kamerbrief over harmonisatie innovatie en kwaliteit kinderopvang IKK.

Tevens heeft het ministerie van SZW een website gelanceerd speciaal met informatie over de veranderingen in de kinderopvang: www.veranderingenkinderopvang.nl.

 

Meer nieuws over dit onderwerp: