Maximum uurtarieven voor kinderopvangtoeslag 2018 bekend

Deze week heeft demissionair minister Asscher de maximum uurtarieven voor kinderopvangtoeslag voor 2018 bekend gemaakt.

De nieuwe tarieven zijn inclusief de compensatie voor de maatregelen van de Wet IKK die in 2018 al in werking treden. Deze compensatie is er om eventuele kosten die organisaties maken om te voldoen aan de kwaliteitseisen. Omdat de maatregelen gefaseerd worden ingevoerd, wordt ook de aanpassing van de maximum huurprijzen gefaseerd ingevoerd.

De nieuwe maximum uurtarieven voor kinderopvangtoeslag zijn (onder voorbehoud) als volgt:
• Dagopvang: € 7,45
• Buitenschoolse opvang: € 6,95
• Gastouderopvang: € 5,91

De kinderopvangorganisaties mogen wel een hoger uurtarief vragen, maar via de kinderopvangtoeslag krijg je maximaal het hierboven aangegeven uurtarief terug.
 
Bekijk de kamerbrief
Bekijk het ontwerpbesluit (met daarin de tarieven)