Kinderopvangtoeslag voor kind op peuterspeelzaal

Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Daardoor kunnen werkende ouder mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat.

Gaat uw kind nu naar de peuterspeelzaal, dan kunt u vanaf 1 januari 2018 wellicht kinderopvangtoeslag krijgen. U kunt vanaf 1 november 2017 de toeslag aanvragen, als u aan de voorwaarden voldoet. Voor deze aanvraag heeft u het registratienummer nodig van het toekomstige kinderdagverblijf. Het registratienummer van het toekomstige kinderdagverblijf zal vanaf 1 november 2017 zichtbaar zijn via www.landelijkregisterkinderopvang.nl bij de gegevens van de peuterspeelzaal.

Vraagt u tussen 1 en 15 november 2017 kinderopvangtoeslag aan, dan krijgt u in principe in december 2017 de kinderopvangtoeslag voor de maand januari 2018. Als u de aanvraag na 15 november 2017 indienen, ontvangt u de kinderopvangtoeslag later.

Bijdrage van de gemeente
Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal, maar voldoet u niet aan de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te ontvangen? Dan kunt u misschien een bijdrage van de gemeente ontvangen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie (VE) voor doelgroepkinderen en voor het aanbod voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Krijgt uw kind ook voorschoolse educatie of ontvangt de peuterspeelzaal subsidie van de gemeente? Vraag dan bij uw peuterspeelzaal na of u over deze uren kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. U krijgt namelijk geen kinderopvangtoeslag over de uren die de gemeente vergoedt.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzalen:

  • 1 september 2017
  • Nieuws