Kinderopvangtoeslag in 2019 omhoog

Vanaf 1 januari 2019 krijgen bijna alle werkende ouders een hogere kinderopvangtoeslag. Het kabinet vindt dat wie gaat werken of meer gaat werken, ook meer geld moet overhouden. Het kabinet verhoogt daarom het budget voor de kinderopvangtoeslag met 248 miljoen euro per jaar.

Dat maakte staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

De nieuwe kwaliteitsmaatregelen die per 1 januari 2019 ingaan, leiden tot hogere kosten voor de opvanglocaties. Die moeten vaak de opvangprijzen verhogen. Daarom gaat de maximale vergoeding per uur voor de dagopvang omhoog van €7,45 per uur naar €8,02 per uur.

Vanaf 1 januari 2019 gaat ook het budget voor de kinderbijslag structureel omhoog met circa 250 miljoen euro. Daarnaast wordt vanaf 2020 het kindgebonden budget voor ouders met middeninkomens geïntensiveerd met bijna 500 miljoen euro. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2018/06/08/opvang-van-kinderen-gaat-ouders-minder-geld-kosten