Kind op ontdekkingstocht aan aandacht ontsnapt

Met de zomer in aantocht spelen kinderen meer buiten. Kinderen gaan graag op verkenning uit op het speelterrein. Soms ook daarbuiten, wanneer het kind aan de aandacht van de leidsters ontsnapt en het terrein verlaat.

De afgelopen weken benaderden ouders enkele keren het Klachtenloket Kinderopvang hierover.

Wat kunt u als ouder doen wanneer uw kind het terrein zonder begeleiding heeft verlaten?

Vraag de leidsters en de leiding van de opvanglocatie wat er precies is gebeurd. Vraag hoelang het kind aan de aandacht was ontsnapt, welke acties de leidsters hebben ondernomen, wie erbij betrokken waren (eventueel externe instanties) en hoe uw kind heeft gereageerd. Dit kan u een helder beeld geven over wat er gebeurd is en wat de impact is op uw kind. Vraag daarnaast welke protocollen er zijn voor dit soort situaties, hoe het dan toch heeft kunnen gebeuren en welke maatregelen de organisatie zal nemen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.

Blijft u twijfels houden over de zorgvuldigheid waarmee de opvanglocatie hiermee omgaat dan kunt u ook de oudercommissie benaderen en vragen de veiligheid en het goed afgesloten houden van het terrein op de agenda te zetten voor een overleg met de leiding. Tevens kan de GGD worden benaderd. Die voert namelijk de inspectie uit en doet ook de risico-inventarisatie van de opvanglocatie.

Ook zelf kunt u een bijdrage leveren door aan uw kind uit te leggen dat hij/zij er nooit op eigen houtje op uit mag gaan tijdens de opvang.

Opvangorganisaties doen er goed aan eerlijk en open te zijn in hun antwoorden. Neem de ouder serieus en besef wat de impact is voor ouder en kind. Maak het voorval niet kleiner dan het is; praat er open over met de ouder. Het incident is gebeurd; hoe de organisatie er daarna mee omgaat, bepaalt uiteindelijk meestal het beeld dat ouder ervan heeft en of deze tevreden terug kan kijken op de manier waarop door de opvanglocatie is gereageerd.