Kan kind naar de BSO tijdens onderwijsstaking op 14 maart?

Woensdag 14 maart gaan leraren van het basisonderwijs uit Noord-Holland, Flevoland en Utrecht staken. Kunt u uw kind dan naar de BSO brengen?

BSO’s kunnen besluiten om die dag meer uren open te gaan. Maar de BSO is niet verplicht om gedurende de hele dag opvang te organiseren. Stakingsdagen kunnen namelijk worden gezien als een situatie van overmacht, daarom vallen deze dagen buiten het contract van een BSO.

Als de BSO geen opvang aanbiedt, heeft dit vaak een praktisch reden: er is bijv. geen personeel beschikbaar dat in de ochtenduren kan werken.
Als de BSO wel opvang aanbiedt, is dit vaak tegen betaling. U kunt voor deze uren opvangtoeslag aanvragen, als u aan alle wettelijke voorwaarden voldoet voor het recht op toeslag en u niet boven de norm van 70% uitkomt (volgens de 70% norm heeft u voor buitenschoolse opvang recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 70% van het aantal gewerkte uren). De organisatie dient deze kosten dan wel te factureren. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.nl en het Nibud.

Let op: Heeft u geen contract bij een kinderopvangorganisatie, maar maakt u wel gebruik van deze dag, dan sluit u voor deze ene dag een contract af.

Als een organisatie niet de gehele dag BSO-opvang aanbiedt, is zij wel verplicht, om op de gebruikelijke tijden dat de kinderen naar de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang zouden gaan, de opvang aan te bieden.

Bekijk de veelgestelde vragen over de lerarenstaking en opvang op de BSO op de website van BOinK.

De volgende regionale staking wordt gehouden in Brabant en Limburg op 13 april.