Is de BSO verplicht kinderen van school op te halen?

Nee, er ligt geen wettelijke verplichting, maar het is wel gebruikelijk dat de BSO (buitenschoolse opvang) kinderen van school ophaalt.

De BSO heeft als regel afspraken met een aantal scholen waarvan het de kinderen opvangt, dit zijn de zogenaamde “gekoppelde scholen”. Bij een gekoppelde school worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers opgehaald en met een busje, te voet, per fiets of bakfiets naar de BSO gebracht. Voor dit vervoer van school naar de BSO bestaan geen specifieke kwaliteitseisen. Er dient verantwoorde kinderopvang geboden te worden ook tijdens het vervoer. De toezichthouder zal hierop op toezien.

Verantwoordelijkheid

De BSO is bij gekoppelde scholen verantwoordelijk voor de kinderen vanaf het moment dat de school uitgaat. Het vervoeren van de kinderen maakt onderdeel uit van die verantwoordelijkheid. Bij een niet-gekoppelde school maakt de BSO aparte afspraken over het moment waarop de kinderen aan de pedagogisch medewerkers worden overgedragen. De taxirit van school naar de opvang beschouwt de BSO niet tot de eigen verantwoordelijkheid. De aansprakelijkheid daarvoor wordt in het contract of de daarbij behorende algemene voorwaarden uitgesloten. Er wordt naar de vervoerder gewezen

Kosten

Bij vervoer van gekoppelde scholen naar de BSO hoeven ouders meestal niet apart voor het vervoer te betalen. De vervoerskosten worden doorberekend in het uurtarief, de ouder krijgt dit via de kinderopvangtoeslag vergoed. Als de BSO de vervoerskosten als aparte kosten opneemt, en het maximum uurtarief wordt daardoor overschreden, dan komen de vervoerskosten voor zover deze het maximum uurtarief overschrijden voor rekening van de ouders en krijgen zij dus daarvoor geen toeslag meer.

De BSO is vrij in haar aanbod aan ouders over hoe er wordt vervoerd en voor wiens rekening het vervoer naar de BSO komt Het kan ook voorkomen dat de BSO de kinderen van een niet-gekoppelde school wel ophaalt, maar daar kosten voor berekent. Deze kosten zijn dan niet in de opvangprijs inbegrepen, en worden niet via de Kinderopvangtoeslag vergoed. Dit zijn dus kosten voor de ouders.

Lees het contract en de algemene voorwaarden dus goed om na te gaan hoe het vervoer van en naar school is geregeld en voor wiens rekening het komt.