Inschrijven het personenregister

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven vanaf 1 maart 2018 in het Personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen.

Wie moet zich inschrijven?

 • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
 • gastouders en hun volwassen huisgenoten
 • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
 • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
 • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens één keer in de drie maanden een halfuur op de locatie is. Dat geldt dus ook voor de schoonmaker of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt.

Hoe werkt het inschrijven?
De persoon die zich moet inschrijven, doet dat voor zichzelf Dit kan alleen met DigiD en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG mag op het moment van inschrijven niet ouders zijn dan twee maanden.

Er geldt een uitzondering voor personen die vóór 1 maart 2018 al continu gescreend worden. Dat zijn:

 • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
 • gastouders en hun volwassen huisgenoten -vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen

Zij mogen hun bestaande VOG gebruiken als die is afgegeven ná 1 maart 2013.

Inschrijven kan vanaf 1 maart 2018. Het is gratis tot en met 30 juni 2018. Daarna kost het eenmalig € 12,-.

Koppelen
De tweede stap na het inschrijven in het personenregister is het koppelen aan een organisatie. Vanuit het register kan een koppelingsverzoek gestuurd worden aan de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau waar de persoon werkt. Koppelen kan alleen met eHerkenning. Dit is een soort DigiD voor bedrijven. Lees meer over het koppelen.

De inschrijving is compleet als iemand gekoppeld is. Als iemand werkt voor meerdere kinderopvangorganisaties, dan moet die persoon door elke organisatie gekoppeld worden. Uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen en structureel aanwezigen worden nog niet continu gescreend. Zij moeten zich daarom op of direct na 1 maart 2018 inschrijven en gekoppeld worden.

Personen die al continu gescreend worden, moeten uiterlijk 30 juni 2018 ingeschreven en gekoppeld zijn.

Ontkoppelen en uitschrijven
Als iemand niet meer voor u werkt of niet meer structureel aanwezig is, moet diegene ontkoppeld worden in het personenregister. Zo blijft het register actueel. Bovendien kan iemand zich alleen uitschrijven als hij niet meer gekoppeld is aan een kinderopvangorganisatie.

Voorbeeldbrieven
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft op haar website standaardbrieven staan, die kinderopvangorganisaties kunnen sturen naar personen die zich moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang.

Meer informatie

Bron: duo.nl/Kinderopvangtotaal.nl

https://www.kinderopvangtotaal.nl/content/uploads/sites/3/2018/02/Brief-DUO-Personenregister.pdf

 • 1 januari 2018
 • Nieuws