Informatiebijeenkomsten over invoering IKK

Het ministerie van SZW organiseert samen met GGD GHOR Nederland een tweede serie bijeenkomsten over de invoering van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) die per 1 januari 2018 ingaat.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ondernemers in de kinderopvang die dagopvang, peuterspeelzalen en/of buitenschoolse opvang aanbieden. De bijeenkomsten gaan dus niet over gastouderopvang.

Eerder dit jaar organiseerde het ministerie al bijeenkomsten over  de nieuwe kwaliteitseisen en wat ze inhouden. Deze nieuwe serie bijeenkomsten richt zich op de invoering van de Wet IKK en het toezicht daarop.

Meer informatie over de inhoud en aanmelding voor deze bijeenkomsten vindt u op de website veranderingen in de kinderopvang van het ministerie van SZW en via: bijeenkomstenveranderingenkinderopvang.nl

  • 1 november 2017
  • Nieuws