Informatie over kwaliteit van een opvanglocatie

Betrouwbare en toegankelijke informatie over de kwaliteit van een opvanglocatie is voor veel ouders van groot belang. De informatie kan bijdrage bij het maken van de juiste keuze voor de opvang van uw kinderen.

Maar waar haalt u deze informatie vandaan?

Het is over het algemeen bekend dat u, als ouder, via het Landelijk Register Kinderopvang  de inspectierapporten van alle locatie kunt bekijken.  Maar een heel rapport doornemen kost veel werk en schept soms een verwarrend beeld.
Daarom werd begin april ‘In-één-oogopslag’’ ingevoerd. In-één-oogopslag is een samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD en staat per opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK).