Hoeveel mag het tarief voor kinderopvang stijgen?

Een organisatie mag de kosten voor de kinderopvang verhogen. In de meeste gevallen doet een organisatie dit met ingang van het nieuwe jaar. Er zijn geen wettelijke afspraken over hoeveel de tarieven mogen stijgen. Maar er gelden wel voorwaarden voor tariefwijzigingen.

Kosten

Tariefwijzigingen zijn meestal gebaseerd op de stijging van de personeelskosten en de overige kosten (huisvesting, voeding, verzorging, etc.) waar de organisatie mee te maken heeft. De organisatie berekent deze gestegen kosten door in het uurtarief.

Een organisatie kan ook de opvangpakketten aanpassen. Er zijn verschillende varianten mogelijk: bijvoorbeeld de afname van een vast aantal weken per jaar of een vast aantal uren per dag.

De aanpassing van het uurtarief of aanpassing van het pakket kan leiden tot wijziging in de tarieven, de kosten die u als ouder kwijt bent aan kinderopvang.

Voorwaarden

Bij de aanpassing van de tarieven moet de organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De wijziging moet minimaal een maand en een week voor de ingangsdatum worden aangekondigd;
  • De wijziging moet voor advies zijn voorgelegd aan de Oudercommissie.

Als u vragen hebt over tariefaanpassingen, neemt u dan eerst contact op met de organisatie. Zij moeten u kunnen uitleggen waarom de tarieven zijn verhoogd en zij kunnen met u een berekening maken van de werkelijke kosten in de nieuwe situatie.

Oneens met de tariefwijziging

Mocht u het daarna niet eens zijn met de verhoging, dan kunt u de klacht natuurlijk aan ons voorleggen of door De Geschillencommissie laten beoordelen.

In een volgend bericht zullen we aandacht besteden aan de rol van de oudercommissie bij tariefwijzigingen.

 

  • 1 februari 2016
  • Nieuws