Hitte binnen de kinderopvang

Deze week is het droog, zonnig en tropisch warm. Op de kinderopvanglocatie kan het dan ook erg warm worden. Is er op uw kinderopvanglocatie al een hitteprotocol in werking?

Kinderopvanglocaties zijn verplicht risico’s van hitte in kaart te brengen, waarbij een hitteprotocol duidelijkheid biedt wat voor maatregelen noodzakelijk zijn.
Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM, heeft een richtlijn Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, BSO en peuterspeelzalen opgesteld. Deze richtlijn is geschreven voor alle medewerkers op de kinderdagverblijven, BSO’s of peuterspeelzalen. De richtlijn zegt o.a. iets over de temperatuur- en vochtbalans op de opvang en indien men te maken krijgt met hitte in en om het gebouw en lijn geeft normen waaraan moet worden voldaan en tips of adviezen.

Zo moeten er vanaf 26 graden binnen in het kindercentrum maatregelen genomen worden, op basis van het gehanteerde veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen de organisatie. Een hitteprotocol kan hiervan deel uitmaken.

Ten aanzien van een temperatuur van 26 graden of hoger geeft het LCHV de volgende adviezen:

  • Zet ramen en deuren wijder open wanneer dit verkoelend is. Doe ze echter nooit dicht bij warmte, ventileren blijft noodzakelijk.
  • Gebruik een ventilator in de ruimtes als het warmer wordt dan 25 graden.
  • Laat de kinderen buiten blijven als het daar koeler is dan binnen (maar voorkom blootstelling aan direct zonlicht tussen 12:00-15:00 uur).
  • Zorg voor schaduw op de speelplaats

Meer tips en adviezen kunt u vinden in het nationaal hitteplan van het RIVM. U kunt hierover ook contact op nemen met de regionale GGD.

Bekijk ook:

Luchtkwaliteit
De warmte kan van invloed zijn op de kwaliteit van de lucht binnen de kinderopvanglocatie. BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, heeft een brochure ontwikkeld waarin u aan de hand van praktische voorbeelden kunt lezen hoe een kinderopvangorganisatie de luchtkwaliteit binnen de kinderopvang kan verbeteren. Daarnaast heeft BOinK de Veilig- en Friskaart kaart gemaakt. Deze kaart besteedt aandacht aan de brandveiligheid en tevens de luchtkwaliteit op het kindercentrum. De gebruikers van deze kaart kunnen zo gemakkelijk zien wat ze kunnen doen om de brandveiligheid en luchtkwaliteit in het centrum te verbeteren.