Het vierogen-principe

Afgelopen week kwam er een vraag over het vierogen-principe. Hoe kan het dat er maar één medewerker is?

Er bestaat verwarring over de term ‘vierogen-principe’. Het is een misvatting dat er altijd twee volwassenen moéten zijn.

Vier ogen betekent dat men zich als organisatie heeft ingezet om meekijken en meeluisteren te faciliteren. Bijvoorbeeld doordat medewerkers elkaar via doorkijkjes, ramen, open deuren of babyfoons goed in de gaten kunnen houden. Of de manager die regelmatig komt kijken. Als voor iedereen helder is wat de van hem/haar verwachte inzet is bij het vierogen-principe en deze afspraken worden nageleefd, dan voldoet men aan de eisen.

Nog een misvatting is dat het vierogen-principe voor alle vormen van opvang verplicht is. Alleen locaties voor dagopvang (0-4 jaar), peuterspeelzalen en kleinschalige kinderopvang (tot 6 kinderen) moeten voldoen aan de maatregelen. De oudercommissie moet door de organisatie worden geïnformeerd over hoe het vierogen principe wordt ingericht.

Hebt u vragen over wat uw kinderopvang doet met het vierogen-principe, vraag het dan aan de locatie-verantwoordelijke.

  • 1 januari 2016
  • Nieuws