Heeft u de app meldcode kindermishandeling al gedownload?

De app van de meldcode kindermishandeling voor kinderopvang is sinds de lancering een maand geleden al ruim 6000 keer gedownload.

De app is ontwikkeld door BOinK in samenwerking met de branchepartijen uit de kinderopvang. Doel van de app is dat medewerkers van de kinderopvang de meldcode makkelijk kunnen raadplegen en het toepassen nog laagdrempeliger te maken. Medewerkers kunnen ook eerst algemene informatie opzoeken via de app.

Op elke kinderopvanglocatie moet de app op minimaal één telefoon of tablet van de organisatie geïnstalleerd zijn. De aanwezigheid van de app op locatie is een indicatie voor de GGD inspectie: het bewijst dat de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bekend en gebruiksklaar is.

Zelf downloaden
Wilt u de app downloaden? Dat kan via de App Store of Play Store. De app is herkenbaar aan het rode logo met blauwe M.

  • 1 januari 2019
  • Nieuws