Facturen jaarlijkse bijdrage Geschillencommissie Kinderopvang 2018 verstuurd

  • Home >>
  • Nieuws >>

Deze week ontvangen de kinderopvanghouders de factuur voor de jaarlijkse bijdrage voor aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Jaarlijkse bijdrage

Alle kinderdagverblijven, bso’s en gastouderbureaus die geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn verplicht zich op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan te sluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Houders betalen daarvoor een jaarlijkse bijdrage; deze is gebaseerd op het totaal aantal ‘in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)’ geregistreerde kindplaatsen met als peildatum 3 oktober 2017. Bij gastouderopvang geldt het aantal aangesloten gastouders dat bij het gastouderbureau is aangesloten.

Meer informatie over registratie

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het registratiebureau Kinderopvang tussen 09:00 en 17:00 via registrant@degeschillencommissie.nl of telefoonnummer 070 310 53 71.

Wij staan u graag te woord.

  • 1 november 2017
  • Nieuws