Facturen aansluiting Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen verstuurd

  • Home >>
  • Nieuws >>

Vanaf deze week worden de facturen verstuurd voor de jaarlijkse bijdrage voor aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Als houder bent u verplicht zich op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan te sluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, met als voorportaal het Klachtenloket. U betaalt een jaarlijkse bijdrage aan de Geschillencommissie voor deze registratie.

De factuur wordt vanaf 9 november a.s. per post verstuurd naar alle kinderdagverblijven, bso’s, peuterspeelzalen en gastouderbureaus die geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Op de factuur vindt u de hoogte van uw bijdrage. U ontvangt ook een bijlage waarin de hoogte van de bijdrage wordt toegelicht.

Voor vragen over uw factuur, of als u geen factuur hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met het registratiebureau Kinderopvang en Peuterspeelzalen via registrant@degeschillencommissie.nl of via 070-3105371.

  • 1 november 2016
  • Nieuws