Factsheet BOinK: Gastouder aan huis

BOinK, een belangenvereniging voor ouders en oudercommissies in de kinderopvang, publiceerde onlangs de factsheet Gastouder aan huis. Deze is bedoeld voor ouders die gastouderopvang aan huis wensen (de vraagouders) en gastouders. De factsheet bevat informatie over alle relevante wet- en regelgeving.

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Een gastouder aan huis moet voldoen aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en bijbehorende AMvB en Regeling. Op grond daarvan dient de gastouder aan huis aangesloten te zijn bij een gastouderbureau. Gastouder en gastouderbureau moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De gastouder moet ook voldoen aan de gestelde opleidingseisen en moet contracten met de vraagouder en het gastouderbureau kunnen overleggen.
Als de gastouder hier aan voldoet, heeft de vraagouder in principe recht op kinderopvangtoeslag.

Regeling dienstverlening aan huis
Als er sprake is van een gastouder aan huis, dus opvang door een gastouder in de woning van de ouder(s), valt de gastouder onder de Regeling dienstverlening aan huis. Deze regeling is bedoeld voor personen die bij mensen thuis werken en bevat rechten en plichten, zoals een maximum aantal werkdagen en loondoorbetaling bij ziekte en/of vakantieverlof.
In het contract dat de gastouder en vraagouder afsluiten, moeten zij een bepaling opnemen over de uurprijs en de opzegtermijn. Er is geen sprake van volledig werkgeverschap omdat vraagouders geen loonheffing en sociale premies hoeven in te houden. Tevens hoeven de vraagouders nergens aan te geven dat er iemand voor hen werkt.

Overige aandachtspunten in de factsheet voor zowel de vraagouder als de gastouder zijn onder andere nog een veilige en gezonde werk/opvangomgeving, arbeidsvoorwaarden zoals arbeidstijden en pauze, aansprakelijkheid en verzekeringen.

Voor vragen naar aanleiding van deze factsheet kunnen ouders terecht bij BOinK en gastouders o.a. bij het gastouderbureau waar zij bij zijn aangesloten.