De kassiersfunctie van het gastouderbureau, wat houdt dat in?

Regelmatig wordt het klachtenloket benaderd met vragen en klachten over de kassiersfunctie van het gastouderbureau. Wat is de taak van het gastouderbureau?

Het gastouderbureau int de opvangkosten van ouders en betaalt de gastouder binnen 5 kalenderdagen het afgesproken tarief. In de Wet op het Financieel Toezicht staat dat het gastouderbureau het geld dat bestemd is voor de gastouder binnen vijf kalenderdagen na ontvangst door moet storten naar de rekening van de gastouder. Gastouderbureaus zijn verplicht zich te houden aan de richtlijnen van de Wet op het Financieel Toezicht. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de naleving van deze norm.

Ouders kiezen er soms voor om een gastouder direct te betalen, als het gastouderbureau te laat is met het doorstorten van het verschuldigde bedrag. Wij adviseren dit niet te doen. Er zou dan immers sprake kunnen zijn van een arbeidsrelatie. Het gevolg daarvan kan zijn dat de ouder niet meer in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag.

Lees meer over gastouderopvang