Creditnota verstuurd door SKK

De creditnota van het Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) is niet verstuurd door het Klachtenloket Kinderopvang.

Vandaag hebben wij een aantal telefoontjes mogen ontvangen met vragen die betrekking hebben op een creditnota die door de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) zou zijn verstuurd. Deze creditnota is echter niet afkomstig vanuit het Klachtenloket Kinderopvang.
De SKK staat los van de Geschillencommissie met als voorportaal het Klachtenloket Kinderopvang. Wij adviseren u daarom ook rechtstreeks contact op te nemen met de SKK via het onderstaande emailadres:

info@klachtkinderopvang.nl

De SKK is telefonisch niet meer bereikbaar en is uiteraard al opgeheven. Echter handelen zij wel nog al hun administratieve zaken zelf af. Wij hebben hier geen inzage toe.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  • 1 december 2016
  • Nieuws