Check mijn diploma!

Kinderopvang Werkt komt met een eenvoudige online diplomacheck voor sollicitanten en werkgevers. De nieuwe diplomacheck laat zien of een diploma kwalificeert voor dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang. Is het diploma vervallen of geldt er een overgangsregeling? In de check zijn meer dan zeshonderd kwalificerende en vervallen diploma’s opgenomen.

Bij FCB, het arbeidsmarktfonds voor de kinderopvang, komen veel vragen binnen over diploma’s en of een diploma is opgenomen in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster.

De diplomacheck richt zich op instromers in de kinderopvang of peuterspeelzaal.

Voor medewerkers die al werkzaam zijn in de kinderopvang is de diplomacheck niet nodig, want het diploma dat op het moment van indiensttreding voldeed aan de kwalificatie-eis blijft dat zolang de medewerker bij de huidige werkgever werkt. Met de diplomacheck is wel te controleren of een medewerker bij een overstap naar een andere werkgever of bij herintreding nog aan de kwalificatie-eis voldoet. En of er misschien een overgangsregeling geldt.

Met de diplomacheck is ook te controleren of het diploma voldoet aan de taaleis uit de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). De taaleis geldt vanaf 1 januari 2023 voor iedereen die op dat moment werkt als pedagogisch medewerker of peuterspeelzaalleidster.

Bij een overstap naar een nieuwe werkgever kan met de tool wel gecontroleerd worden of de medewerker bij herintreding nog aan de kwalificatie-eis voldoet. Ook kunnen pm’ers controleren of hun diploma voldoet aan de taaleis.

Ga naar de Diplomacheck.