BSO mag opvangtijden aanhouden die aansluiten op schooltijden van verschillende aangesloten scholen

  • Home >>
  • Nieuws >>

Onlangs heeft de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen een uitspraak gedaan over de tijden van de voorschoolse opvang.

De BSO berekent de voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.45, hoewel de huidige aangesloten scholen al om 8.30 uur beginnen. De ouder wil dat de BSO uitgaat van de starttijd van de school en maar één uur opvang rekent. De ondernemer gaat hier niet in mee. Daarop heeft de ouder een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wanneer er op een locatie kinderen van verschillende  scholen opgevangen kunnen worden, met verschillende begintijden, mag de BSO de opvangtijd mag hanteren van de laatst startende school, zo luidt de uitspraak van de commissie. Het beleid dat de organisatie hanteert is juridisch correct, ook al vangt de BSO nu alleen kinderen op die om 08:30 uur starten. De commissie is van mening dat de BSO wel duidelijker had uit moeten leggen waarom ouders nog voor voorschoolse opvang betalen als de school al begonnen is. De klacht van de ouder was ongegrond.

De commissie benadrukt in de uitspraak nog wel dat voorbereidings- en afwikkelingstijd voor de BSO niet mag worden gerekend als opvanguren.