BSO mag opvangtijden aanhouden die aansluiten op schooltijden van verschillende aangesloten scholen

  • Home >>
  • Nieuws >>

Onlangs heeft de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen een uitspraak gedaan over de eindtijden van de voorschoolse opvang en het betalen van opvanguren.

De BSO berekende de voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.45, hoewel in een periode dat de kinderen van de ouder van de opvang gebruik maakten, daar alleen kinderen werden opgevangen van scholen die om 8.30 uur begonnen. De ouder wil dat de BSO maar één uur opvang rekent. De ondernemer gaat hier niet in mee. Daarop dient de ouder een klacht in bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wanneer een locatie kinderen opvangt van verschillende scholen met verschillende begintijden, mag de BSO als eindtijd de begintijd van de laatst startende school aanhouden, zo luidt de uitspraak van de commissie. De commissie is van mening dat de BSO wel duidelijker had  moeten uitleggen waarom ouders van kinderen die eerder naar school gaan voor voorschoolse opvang betalen als die school al begonnen is. De klacht van de ouder was ongegrond.

De commissie benadrukt in de uitspraak nog dat voorbereidings- en afwikkelingstijd voor de BSO niet mag worden gerekend als opvanguren.

Bekijk de uitspraak

  • 1 oktober 2017
  • Nieuws