Brochure BOinK: Opendeurenbeleid

BOinK, de belangenvereniging voor ouders en oudercommissies in de kinderopvang en peuterspeelzalen, publiceerde onlangs de brochure Opendeurenbeleid.

Het opendeurenbeleid is een pedagogische methode waarbij kinderen buiten de eigen groepsruimte met kinderen van andere groepen kunnen spelen. Als kinderen ouder worden hebben zij naast veiligheid en geborgenheid, behoefte aan een grotere leefomgeving. Door kinderen regelmatig de omgeving buiten hun vaste groep te laten verkennen en hen hierbij in contact te brengen met kinderen van een andere groep draagt het opendeurenbeleid positief bij aan de ontwikkeling van het kind.

De kinderopvangorganisatie moet het opendeurenbeleid vastleggen in het pedagogisch beleidsplan. Voor ouders is dan inzichtelijk bij welke structureel georganiseerde activiteiten sprake is van het opendeurenbeleid.

De beroepskracht-kindratio (BKR) op groepsniveau kan tijdens het opendeurenbeleid tijdelijk worden losgelaten, maar het opendeurenbeleid mag nooit gebruikt worden om een niet-kloppende BKR op groepsniveau te compenseren. De BKR op locatieniveau moet kloppen en terug te voeren zijn naar een geldende BKR op groepsniveau.

In de brochure van BOinK vindt u hier meer informatie over terug. Daarnaast zijn in de brochure praktische vragen te vinden die een oudercommissie of ouder kan stellen aan de kinderopvangorganisatie.

De brochure Opendeurenbeleid is een aanvulling op de brochure Pedagogische kwaliteit van kinderopvang van BOinK.