Als gastouder een klacht over het gastouderbureau?

Er komen vaak vragen van gastouders bij het Klachtenloket Kinderopvang over moeilijkheden tussen de gastouder en het gastouderbureau.

Het Klachtenloket Kinderopvang behandelt geen klachten van gastouders. Als gastouder kunt u voor uw vragen of klachten terecht bij o.a. Stichting Nysa.  Zij zetten zich in voor de gastouders en bieden o.a. juridisch en financieel advies. 

 

Wilt u een klacht indienen tegen het Gastouderbureau, dan meldt u de klacht eerst bij de Klachtencommissie van het Gastouderbureau. Als dat niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u onderstaande opties overwegen.

 

Bent u als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) werkzaam als gastouder, dan kunt u terecht bij een aantal vakbonden, onder andere de FNV en de CNV,  die zich  inzetten  voor zzp-ers. Als lid van een vakbond heeft u recht op rechtshulp zoals beschreven staat in de algemene voorwaarden van de vakbond. Dit kan u bijvoorbeeld helpen als er zich een geschil voordoet met het gastouderbureau. 

 

Voor het indienen van een klacht dient u wel eerst lid te zijn van de vakbond. U kunt geen zaak aanspannen als u na het voorkomen van de situatie pas lid bent geworden van de vakbond.

Meer informatie