Adviesrecht voor oudercommissies over beleidsveranderingen Wet IKK

Per 1 januari 2018 gaat de Wet IKK in. Oudercommissies hebben adviesrecht over veranderingen in het beleid naar aanleiding van deze wet.

Een oudercommissie heeft het recht te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (de kwaliteit van het personeel, de groepsgrootte en de inzet van personeel in opleiding)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatie
  • vaststelling en wijziging van de interne klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang

Kinderopvangorganisaties die in het kader van de wet IKK (beleids)veranderingen willen doorvoeren, moeten de oudercommissies daarbij om advies vragen. Sommige eisen uit deze  wet gelden vanaf 1 januari 2018. Door oudercommissies in een vroeg  stadium te betrekken, kan in het lopende traject het adviesrecht al worden toegepast. Er hoeft dan aan het eind van het traject geen grote ruimte (tijd) meer ingebouwd te worden voor het adviestraject van de oudercommissie. Dit voorkomt vertraging en levert breed gedragen veranderingen op.

Belangenvereniging BOinK heeft speciaal voor oudercommissies een factsheet gemaakt over de IKK.

Lees meer over de Wet IKK
• Nieuwsbericht  Besluiten IKK en Harmonisatiewet definitief vastgesteld
• Overzicht van Brancheorganisatie Kinderopvang IKK-maatregelen per 1 januari 2018
• Website met informatie over de veranderingen in de kinderopvang: www.veranderingenkinderopvang.nl.

 

  • 1 november 2017
  • Nieuws