Adviesrecht oudercommissie prijswijzigingen

Oudercommissies hebben adviesrecht als het gaat om prijswijzigingen in de kinderopvang. BOinK geeft ook dit jaar een samenvatting met redelijke en onredelijke argumenten voor verhogingen van tarieven.

Een eventuele kostenstijging in verband met de Wet IKK is wat BOinK betreft op zich geen reden om tarieven te verhogen.

Opvallend is dat BOinK oudercommissies aanraadt goed af te wegen of de tijd en energie die wordt gestoken in een dergelijk traject opweegt tegen het te verwachten resultaat. ‘Soms kan het beter zijn om zich actief te richten op de verbetering van de pedagogische kwaliteit.’

Om te beginnen stelt BOinK dat goede kinderopvang een behoorlijke prijs kent. Deze prijs wordt onder andere bepaald door personeelskosten, huisvestingskosten, de bezittingsgraad, kwaliteitskosten, organisatiekosten en activiteiten- en verzorgingskosten.

Ook besteedt BOinK aandacht aan de kostenopbouw in de bso omdat dit volgens hen nogal onduidelijk is voor ouders.

Oudercommissies hebben meestal een adviestermijn van vier weken. Deze adviestermijn gaat pas lopen op het moment dat de oudercommissie voldoende informatie van de organisatie heeft ontvangen om op basis daarvan haar advies te kunnen formuleren.

Download de brochure ‘Prijzen in de kinderopvang 2018’

  • 1 oktober 2017
  • Nieuws