Aanvraagformulieren VOG

Per 1 maart 2018 moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het personenregister. Dat geldt ook voor iedereen die structureel aanwezig is op de opvanglocatie tijdens de opvanguren. De overheid kan zo vaste én tijdelijke medewerkers en structureel aanwezigen op de opvanglocatie tijdens opvanguren continu screenen. Met als doel een veiliger kinderopvang.

Voor het werk in de kinderopvang en het inschrijven in het personenregister is een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Een VOG is een verklaring waarmee wordt aangetoond dat er in het verleden geen gedrag is geweest dat bezwarend zou zijn voor de taak of functie.

Er zijn voor mensen die werken in of rond de kinderopvang speciale aanvraagformulieren voor een VOG.

Aanvraagformulier (in)direct zorg kinderen/ huisgenoot
Dit aanvraagformulier is voor de volgende personen:

  • vaste en tijdelijke medewerkers in de kinderopvang op basis van loondienst;
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten;
  • stagiairs;
  • vrijwilligers;
  • zelfstandigen;
  • kantoorpersoneel (personeel met toegang tot gegevens van kinderen)

Aanvraagformulier structureel aanwezige (in)directe zorg kinderen
Dit aanvraagformulier is voor iedereen die structureel aanwezig is in de kinderopvang tijdens de opvanguren. Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie is. Dit geldt bijvoorbeeld voor schoonmakers of de buurvrouw die wekelijks een kopje koffie komt drinken.

Ouders die alleen hun kinderen komen brengen en halen, hoeven zich niet in te schrijven in het personenregister.

Meer voorbeelden zijn te bekijken in de factsheet personenregister.

Aanvraagformulier houder organisatie zorg kinderen
Dit aanvraagformulier is voor de eigenaar (houder) van een kinderdagverblijf of gastouderbureau. Het gaat om een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld een bestuurder, het gaat dus niet om een rechtspersoon zoals een bedrijf.
Dienst Justis controleert houder op strafbare feiten en zaken die werken met kinderen zou belemmeren. Ook doet Dienst Justis onderzoek of er misschien kans is op fraude.

Aanvraagformulieren kunnen opgevraagd worden bij Dienst Justis.

Een werkgever kan om een extra screening vragen bij Dienst Justis, bijvoorbeeld bij verdenking van fraude of strafbare feiten in het verkeer als een medewerker kinderen gaat vervoeren. Dit kan de werkgever doen door dit extra aan te kruisen op het vragenformulier. Anders screent Dienst Justis alleen op ‘belast zijn met zorg voor minderjarige’ en ‘kinderopvang’.