Aanmelden voor experiment meertalige kinderopvang vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli kunnen kinderopvangcentra die mee willen doen aan het experiment meertalige kinderopvang zich aanmelden.

Kinderopvangcentra kunnen op experimentele basis, meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aanbieden. Deelnemende organisaties kunnen maximaal vijftig procent van de openingstijd opvang in de Duitse, Engelse of Franse taal aanbieden. Het experiment van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duurt vier jaar en wordt begeleid door een onderzoekscommissie, die eind  2017 van start gaat. De algemene maatregel van bestuur (AMvB) en de ministeriële regeling die dit mogelijk maken, treden op 1 juli in werking.  

Er kunnen maximaal vijftien kindercentra en maximaal vijf peuterspeelzalen deelnemen aan dit experiment. In de AMvB staan de criteria waaraan deelnemers moeten voldoen om mee te kunnen doen aan het experiment. Aanmelden kan tussen 1 juli en 31 augustus via aanmeldformulier. Als er meer dan 20 geïnteresseerde kindercentra dan wel peuterspeelzalen interesse hebben om deel te nemen aan het experiment, zal er geselecteerd worden op basis van geografische spreiding, aangeboden taal op de opvang en volgorde van binnenkomst.