Landelijk klachtenloket voor Kinderopvang

Informatie, advies en bemiddeling voor ouders en organisaties

Nieuwsoverzicht

Afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling vanaf 2019 verplicht
Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot ...
Nieuwe versie modelrapporten kinderopvang beschikbaar
Onlangs publiceerde het ministerie van SZW de nieuwste versie modelrapporten dagopvang, BSO, peuterspeelzaal, gastouder en voorziening voor gastouderopvang (versie juli ...
Als gastouder een klacht over het gastouderbureau?
Er komen vaak vragen van gastouders bij het Klachtenloket Kinderopvang over moeilijkheden tussen de gastouder en het gastouderbureau. Het Klachtenloket ...
Maximum uurtarieven voor kinderopvangtoeslag 2018 bekend
Deze week heeft demissionair minister Asscher de maximum uurtarieven voor kinderopvangtoeslag voor 2018 bekend gemaakt. De nieuwe tarieven zijn inclusief ...
Toeslag kinderopvang ook voor peuterspeelzaal in 2018
Vanaf 2018 kunnen ouders ook kinderopvangtoeslag krijgen als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat. Deze toeslag is vanaf 1 november ...
Website SZW speciaal voor de aanstaande veranderingen in de kinderopvang
Speciaal voor de veranderingen in de kinderopvang die ingaan per 1 januari 2018 in het kader van de Wet IKK ...
Is een kinderopvang verplicht een jaaropgave te verstrekken?
Gastouderbureaus moeten een jaaropgave verstrekken. Dit is verplicht volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Voor kinderopvangorganisaties die andere vormen ...
BSO mag opvangtijden aanhouden die aansluiten op schooltijden van verschillende aangesloten scholen
Onlangs heeft de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen een uitspraak gedaan over de tijden van de voorschoolse opvang. De BSO berekent ...
Wetsvoorstellen verbeteren kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aangenomen
Deze week heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) en het wetsvoorstel ...
Telefoonnummer Klachtenloket Kinderopvang vanaf 1 juli 2017 goedkoper
Per 1 juli 2017 betaalt u alleen nog maar de gebruikelijke belkosten wanneer u het Klachtenloket Kinderopvang belt. Vanaf 1 ...

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”