Landelijk klachtenloket voor Kinderopvang

Informatie, advies en bemiddeling voor ouders en organisaties

Nieuwsoverzicht

Vraagouder zegt contract met gastouderbureau op, omdat ze geen vertrouwen meer heeft in de ondernemer
De ouder heeft de overeenkomst met het gastouderbureau opgezegd omdat zij ernstig twijfelt aan de geestelijke gezondheid van de ondernemer ...
Start op tijd met beleidsplan Veiligheid en Gezondheid
In het kader van de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK), die vanaf 1 januari 2018 geldt, moeten kinderopvangorganisaties beschikken over ...
Bijna 300 klantcontacten per maand
In 2016 heeft Klachtenloket Kinderopvang 2700 telefoontjes gehad en 750 mailtjes, bijna 300 klantcontacten per maand. Het Klachtenloket Kinderopvang helpt ...
Naamswijziging Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal ...
Kinderopvangtoeslag voor kind op peuterspeelzaal
Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Daardoor kunnen werkende ouder mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de ...
Cameratoezicht in de kinderopvang
De afgelopen jaren is het toezicht in de kinderopvang verscherpt. Ook de introductie van het vier-ogenprincipe heeft er voor gezorgd ...
Nieuwe versie modelrapporten kinderopvang beschikbaar
Onlangs publiceerde het ministerie van SZW de nieuwste versie modelrapporten dagopvang, BSO, peuterspeelzaal, gastouder en voorziening voor gastouderopvang (versie juli ...
Besluiten IKK en Harmonisatiewet definitief vastgesteld
De wijzigingen van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving voor kindercentra en peuterspeelzalen en het Besluit ...
Gastouder aan huis, wat zijn de regels?
Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie eigenlijk onder twee of drie regelingen: die van de ...
Afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling vanaf 2019 verplicht
Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot ...

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”