Landelijk klachtenloket voor Kinderopvang​

Informatie, advies en bemiddeling voor ouders en organisaties

Nieuwsoverzicht

Bijna 300 klantcontacten per maand
In 2016 heeft Klachtenloket Kinderopvang 2700 telefoontjes gehad en 750 mailtjes, bijna 300 klantcontacten per maand. Het Klachtenloket Kinderopvang helpt ...
Verder Lezen
Naamswijziging Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal ...
Verder Lezen
Adviesrecht oudercommissie prijswijzigingen
Oudercommissies hebben adviesrecht als het gaat om prijswijzigingen in de kinderopvang. BOinK geeft ook dit jaar een samenvatting met redelijke ...
Verder Lezen
BSO mag opvangtijden aanhouden die aansluiten op schooltijden van verschillende aangesloten scholen
Onlangs heeft de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen een uitspraak gedaan over de eindtijden van de voorschoolse opvang en het betalen ...
Verder Lezen
Kinderopvangtoeslag voor kind op peuterspeelzaal
Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Daardoor kunnen werkende ouder mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de ...
Verder Lezen
Cameratoezicht in de kinderopvang
De afgelopen jaren is het toezicht in de kinderopvang verscherpt. Ook de introductie van het vier-ogenprincipe heeft er voor gezorgd ...
Verder Lezen
Besluiten IKK en Harmonisatiewet definitief vastgesteld
De wijzigingen van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving voor kindercentra en peuterspeelzalen en het Besluit ...
Verder Lezen
Gastouder aan huis, wat zijn de regels?
Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie eigenlijk onder twee of drie regelingen: die van de ...
Verder Lezen
Afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling vanaf 2019 verplicht
Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot ...
Verder Lezen
Nieuwe versie modelrapporten kinderopvang beschikbaar
Onlangs publiceerde het ministerie van SZW de nieuwste versie modelrapporten dagopvang, BSO, peuterspeelzaal, gastouder en voorziening voor gastouderopvang (versie juli ...
Verder Lezen

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 10:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”