Landelijk klachtenloket voor Kinderopvang

Informatie, advies en bemiddeling voor ouders en organisaties

Nieuwsoverzicht

Invoering directe financiering in kinderopvang minimaal een jaar later
Staatssecretaris Tamara van Ark heeft besloten dat de directe financiering in de kinderopvang een jaar later zal worden ingevoerd en ...
Inschrijven het personenregister
Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven vanaf 1 maart 2018 in ...
Naamswijziging Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, is ...
Inspiratievideo’s over IKK
Het ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid ontwikkelde over de nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK een inspiratievideo voor ondernemers. Er ...
Kwaliteitseisen voor dagopvang en buitenschoolse opvang veranderen per 1 jan. 2018
Vanaf 1 jan. 2018 wijzigen de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang, middels de Wet Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang ...
Verbinden en samenwerken thema van Week tegen Kindermishandeling
De week van 20 tot en met 26 november is de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling. In Nederland groeien ruim 118.00 ...
BOinK zoekt ouders met problemen kinderopvangtoeslag
BOinK, de belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen, zoekt ouders die problemen hebben (gehad) met kinderopvangtoeslag en daar ...
Informatiebijeenkomsten over invoering IKK
Het ministerie van SZW organiseert samen met GGD GHOR Nederland een tweede serie bijeenkomsten over de invoering van de Wet ...
Adviesrecht voor oudercommissies over beleidsveranderingen Wet IKK
Per 1 januari 2018 gaat de Wet IKK in. Oudercommissies hebben adviesrecht over veranderingen in het beleid naar aanleiding van ...
Facturen jaarlijkse bijdrage Geschillencommissie Kinderopvang 2018 verstuurd
Deze week ontvangen de kinderopvanghouders de factuur voor de jaarlijkse bijdrage voor aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Jaarlijkse bijdrage Alle ...

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”