Landelijk klachtenloket voor Kinderopvang​

Informatie, advies en bemiddeling voor ouders en organisaties

Nieuwsoverzicht

Naamswijziging Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, is ...
Verder Lezen
Inspiratievideo’s over IKK
Het ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid ontwikkelde over de nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK een inspiratievideo voor ondernemers. Er ...
Verder Lezen
Kwaliteitseisen voor dagopvang en buitenschoolse opvang veranderen per 1 jan. 2018
Vanaf 1 jan. 2018 wijzigen de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang, middels de Wet Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang ...
Verder Lezen
Verbinden en samenwerken thema van Week tegen Kindermishandeling
De week van 20 tot en met 26 november is de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling. In Nederland groeien ruim 118.00 ...
Verder Lezen
BOinK zoekt ouders met problemen kinderopvangtoeslag
BOinK, de belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen, zoekt ouders die problemen hebben (gehad) met kinderopvangtoeslag en daar ...
Verder Lezen
Informatiebijeenkomsten over invoering IKK
Het ministerie van SZW organiseert samen met GGD GHOR Nederland een tweede serie bijeenkomsten over de invoering van de Wet ...
Verder Lezen
Adviesrecht voor oudercommissies over beleidsveranderingen Wet IKK
Per 1 januari 2018 gaat de Wet IKK in. Oudercommissies hebben adviesrecht over veranderingen in het beleid naar aanleiding van ...
Verder Lezen
Facturen jaarlijkse bijdrage Geschillencommissie Kinderopvang 2018 verstuurd
Deze week ontvangen de kinderopvanghouders de factuur voor de jaarlijkse bijdrage voor aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Jaarlijkse bijdrage Alle ...
Verder Lezen
Bijna 300 klantcontacten per maand
In 2016 heeft Klachtenloket Kinderopvang 2700 telefoontjes gehad en 750 mailtjes, bijna 300 klantcontacten per maand. Het Klachtenloket Kinderopvang helpt ...
Verder Lezen
Naamswijziging Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal ...
Verder Lezen

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 10:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”